Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

08/12/2023

07/12/2023

06/12/2023

Ἡ διδασκαλία ὡς κατήχηση εἶναι σοβαρό θέμα.

Καθορίζει τήν πορεία καί ἐπηρεάζει συνειδήσεις.

Ἡ προχειρότητα ἀγγίζει τήν ἁμαρτία,

γιατί δείχνει ὑποτίμηση τῶν προσώπων «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε».

Subscribe to Email