Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

18/05/2024

17/05/2024

16/05/2024

Ἡ καταπάτηση τῆς προσωπικότητας τοῦ κάθε ἀνθρώπου

κι ἀκόμα πιό πολύ τοῦ κληρικοῦ - πού εἶναι πατέρας -

γιά νά δικαιωθεῖ ἡ «καλή φήμη» και τό «καλό ὄνομα»

αὐτοῦ /ῶν πού ἔχουν τήν ἐξουσία στά χέρια τους,

δέν ἀποτελεῖ μέγιστη ἁμαρτία;

Δέν σπρώχνει νέους ἀνθρώπους

πού δέν ἔχουν πείρα, πρός τήν ἀθεΐα;

Subscribe to Email