Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

02/06/2023

01/06/2023

31/05/2023

Τό «Σάββατο τῶν κεκοιμημένων», πού ἀρχίζει μέ τόν Ἑσπερίνο τήν Παρασκευή,

μᾶς τονίζει τή δυναμική τῆς προσευχῆς μας γιά ὅσους ἔφυγαν ἀπ’αὐτό τόν κόσμο,

ἀλλά καί τήν ἐπικείμενη ἀναχώρησή μας.

Εὐλογημένοι ὅσοι ἑτοιμάζονται μέ ὅσα ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει,

ὥστε νά μπορέσουν νά καταταγοῦν ἐν χώρᾳ ζώντων μέ τό χορό τῶν ἀπ’αἰῶνος ἁγίων.

Subscribe to Email