Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

28/01/2023

27/01/2023

26/01/2023

 

Ἡ ἀγάπη στόν Κύριο, ὡς πρόσωπο πού ἀγαπιέται καί ἀγαπᾶ,

εἶναι δύναμη πού συνοδεύεται μέ ἔμπνευση καί χαρά,

καθώς διαπιστώνεις τή σχέση.

Ἄν καί ἡ ἀνάγκη γιά «ἄνθρωπο» δέν τελειώνει ποτέ,

κυρίως ὅταν θέλεις νά μοιραστεῖς τό σταυρό ἤ τή μέσα σου πληρότητα.

Εἶναι κι αὐτός ἕνας ... σταυρός πού σηματοδοτεῖ τήν προσωπική ἀνάσταση, ἴσως...

Subscribe to Email