Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

06/06/2023

05/06/2023

04/06/2023

Τά ὅποια χαρίσματα πού ὁ Θεός, ὡς πηγή τῶν ἀγαθῶν,

μᾶς δίνει, δέν εἶναι «πρός ἴδιον ὄφελος»

ἀλλά «πρός οἰκοδομήν τοῦ σώματος», γιά διακονία τῶν ἀδελφῶν.

Ἄν γίνει τό πρῶτον ἀλλοιώνεται ἀρνητικά ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει τά χαρίσματα

καί μπορεῖ νά γίνει τό ἴδιο καί γιά τόν κόσμο.

Τό δεύτερο, πού ἔχει ταπείνωση, ἀναπαύει ὅλους καί σώζει.

Subscribe to Email