Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

22/07/2024

21/07/2024

20/07/2024

Ἡ ἀναφορά σέ θλιβερά γεγονότα τῆς ζωῆς, ὅπως ὁ πόλεμος

καί ἡ ἀναλυτική διήγηση τῶν γεγονότων,

ξυπνοῦν τά ἡσυχάζοντα συναισθήματα καί ξανα-βιώνονται.

Γι’ αὐτό ὁ πόνος ἐπαναλαμβάνεται...

Ὅμως ἐνεργεῖ θεραπευτικά,

καθώς ἡ ἐπανάληψη ξεθωριάζει τήν ἔνταση τῶν συναισθημάτων

καί ρίχνει τά γεγονότα στή λήθη.

Subscribe to Email