Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

20/02/2024

19/02/2024

18/02/2024

Οἱ παρεξηγήσεις λύνονται μέ ἐξηγήσεις,

ἄν, βέβαια, ὑπάρχει πνεῦμα ἀγάπης.

Γιατί, τότε, τό ζητούμενο εἶναι ἡ ἀλήθεια

κι ὄχι ἡ ἐξουθένωση τοῦ ἀδελφοῦ, ἡ ὁποία,

γιά χάριν τῆς ἀγάπης, μπορεῖ καί νά παρακαμφθεῖ.

Subscribe to Email