Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

19/06/2024

18/06/2024

17/06/2024

 Ἡ μετάνοια γιά ὅ,τι ἔξω ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ κάναμε ἤ εἴπαμε ἤ, ἀκόμα, σκεφτήκαμε,

στήν πραγματικότητα εἶναι νεκρανάσταση.

Βιώνεται ὁ πόνος ἀλλά καί ἡ ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Ἄν ὁ ἄνθρωπος, ἐγωιστικά καί πεισματικά, δέν περνᾶ τόν πόνο,

οὔτε καί τή χαρά θά γευτεῖ. Δέν εἶναι ἀδικία τοῦ ἑαυτοῦ του;

Subscribe to Email