Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

21/06/2024

20/06/2024

19/06/2024

Τό «Σάββατο τῶν κεκοιμημένων», πού ἀρχίζει μέ τόν Ἑσπερίνο τήν Παρασκευή,

μᾶς τονίζει τή δυναμική τῆς προσευχῆς μας γιά ὅσους ἔφυγαν ἀπ’αὐτό τόν κόσμο,

ἀλλά καί τήν ἐπικείμενη ἀναχώρησή μας.

Εὐλογημένοι ὅσοι ἑτοιμάζονται μέ ὅσα ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει,

ὥστε νά μπορέσουν νά καταταγοῦν ἐν χώρᾳ ζώντων μέ τό χορό τῶν ἀπ’αἰῶνος ἁγίων.

Subscribe to Email