Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

27/09/2023

26/09/2023

25/09/2023

Ἡ εἰλικρίνεια τῆς ἐπιθυμίας ν’ ἀκούσεις τόν ἄλλο,

πού θέλει νά μιλήσει γιά τόν ἑαυτό του,

εἶναι καθοριστική στό νά βγάλει «τά κρύφια τῆς καρδίας».

Ἄν ὑποκρίνεσαι ὅτι θέλεις νά τόν ἀκούσεις, ἤ σιωπᾶ

ἤ ἄν μιλήσει δέν ἀναπαύεται

καί μᾶλλον νιώθει νά χύνει τήν καρδιά του στό δρόμο...

Subscribe to Email