Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

25/05/2024

24/05/2024

23/05/2024

Ἡ ἀσυνεννοησία μέ ἀνθρώπους πού οἱ συνθῆκες ζωῆς

ἔφεραν ἔτσι ὥστε «νά ’μαστε μαζί» ειναι ὠδυνυρή ἐμπειρία.

Ἄν τό «αὐτό πνεῦμα» εἶναι γεύση Βασιλείας Θεοῦ,

ἡ ἀσυνεννοησία δείχνει τή Βαβέλ, τή σύγχυση,

πού ’ναι γνώρισμα τοῦ διαβόλου.

«Δίνε μας, Κύριε, τήν ἐμπειρία τῆς Βασιλείας Σου».

Subscribe to Email