Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

23/09/2023

22/09/2023

21/09/2023

Τό ν’ ἀκούσεις τόν ἄλλο χρειάζεται ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ σου,

δηλαδή τῶν προβλημάτων, τῶν ἀντιλήψεων,

τῶν χαρισμάτων καί ἁμαρτημάτων σου,

ὥστε νά τοῦ δοθεῖς χωρίς κατευθύνσεις.

Ὅσο καί ν’ ἀκούγεται εὔκολο, εἶναι ὅμως δύσκολο,

γιατί ταυτίζεται μέ τό «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν».

Subscribe to Email