Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

20/05/2024

19/05/2024

18/05/2024

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Χάριτος κατά τή Θεία   Λειτουργία

– ὅταν ὁ λειτουργός δίνεται κι ὅταν οἱ ψάλτες εἰκονίζουν τά Χερουβίμ -

δέν καθορίζεται ἀπό μᾶς.

Ὅμως θά πρέπει νά κρύβεται ἀπό τούς ἄλλους,

γιά νά μήν θεωρηθεῖ προσωπικό ἐπίτευγμα καί πλανηθοῦμε.

Ἄλλωστε, εἶναι Χάρις κι ὄχι μισθός.

Subscribe to Email