Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

01/12/2023

30/11/2023

29/11/2023

Οἱ κοινωνικές ἐκδηλώσεις, ὅταν δέν ἐκφράζουν οὐσία - δηλαδή σχέση - τότε κουράζουν.

Ὑπάρχουν κι αὐτοί πού ἀρέσκονται στίς τυπικότητες, στά ἐπιφανειακά.

Ὁ καθένας μπορεῖ νά ζήσει ὅπως τοῦ ἀρέσει, κι ἄν ἀντέχει τό κοινωνικό κόστος

«τολμᾶ νά ’ναι ὁ ἑαυτός του». Τότε βιώνει τήν ἐλευθερία του.

Subscribe to Email