Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

18/04/2024

17/04/2024

16/04/2024

Κανείς, πού ὄντως ἐνδιαφέρεται γιά τόν πλησίον του,

δέν μπορεῖ νά ὑποτιμήσει τή δυσκολία πού περνᾶ.

Γιατί ἔτσι σημαίνει πώς δέν τόν καταλαβαίνει,

δηλαδή δέν μπαίνει στή θέση του, ἐπειδή, βέβαια, δέν τόν ἀγαπᾶ.

Ἄν ὅμως ἡ ὑποτίμηση τῆς δυσκολίας εἶναι γιά ν’ ἀποφευχθτεῖ ἡ ἔντασή του, τότε χρειάζεται.

Subscribe to Email