Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 17.07.2018

  • 16.07.2018

  • 15.07.2018

   

Τὸ καμίνι τῶν θλίψεων, μετάβαλέ το εἰς δρόσον, Κύριε,

ἀξίωσέ μας νὰ μὴν πτοούμεθα ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν δυσκολιῶν μας,

ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ τῆς φλογός, ἂς στεκώμαστε καὶ ἐμεῖς ὅπως οἱ τρεῖς παίδες

ψάλλοντες, «Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ».

 

Subscribe to Email