Μετά ερμηνείας

Για τους Ορθοδόξους η Μεγάλη Εβδομάδα, με τις ακολουθίες και τα διαδραματιζόμενα, αποτελεί το κέντρο του εκκλησιαστικού έτους. Προβάλλονται μπροστά μας τα γεγονότα των αγίων Παθών και σταδιακά φθάνουμε στην Ανάσταση του Κυρίου.

Ο πλούτος των τροπαρίων, με τα βαθειά νοήματα, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κατανόηση των τελουμένων. Όμως, στην πλειοψηφία τους μένουν ακατανόητα κι άρα απρόσιτα στους περισσοτέρους.

Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, έχοντας τη θεολογική εμπειρία και τη φιλολογική γνώση, έκανε μια σημαντική ερμηνεία των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας, ώστε να μπορεί κανείς, στο σπίτι, να μελετήσει κάποια δυσνόητα σημεία του μεγάλου θεολογικού και λειτουργικού πλούτου της Μεγάλης Εβδομάδος.

Το μικρό σχήμα του βιβλίου βοηθά ώστε να μπορεί κάποιος, αν θέλει, να το έχει μαζί του κατά τις ακολουθίες και να παρακολουθεί.

 

Subscribe to Email