Ερωτήματα όπως:

-Πώς μπορώ να αγαπώ χωρίς να αυτοκαταργηθώ;

-Πώς να είμαι ταπεινός χωρίς να διαλυθώ;

-Πως να βοηθώ χωρίς να καταργώ τον άλλο;

δείχνουν την προβληματική των ορίων. Πώς, δηλαδή, θα οριοθετήσουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον μας, τους κοντινούς μας ανθρώπους. Την προβληματική της ίδιας της συμπεριφοράς μας.

"Με διεξοδικό λόγο και άφθονα παραδείγματα, το βιβλίο αποπειράται να καταδείξει πως οι άνθρωποι δεν αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και ότι χρειάζεται κάθε στιγμή να γνωρίζουν τίνος είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα και ποιος καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του" (π. Βασιλείου Θέρμου, από τον πρόλογο).

Γραμμένο από δύο Αμερικανούς ψυχολόγους, με χριστιανικές βάσεις, κυκλοφόρησε το 1992. Στα ελληνικά το 2001. Μέχρι σήμερα γνώρισε οκτώ εκδόσεις. Όσοι το διάβασαν τους καθόρισε την πορεία και τους έφερε ελευθερία και νόημα ζωής. Είναι γι’ αυτό που το προτείνουμε, κυρίως σε νέους ανθρώπους, σε νέους γονείς.

 

 

Subscribe to Email