Είναι η εποχή της πληροφορικής με όλα τα θετικά και αρνητικά της. Ένα από τα θετικά είναι ότι εύκολα μπορείς να βρεις κάποιο βιβλίο που παλαιότερα ορισμένοι σε συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μπορούσαν να το βρουν. Αρνητικό, ότι δεν παίρνεις το βιβλίο στα χέρια σου, να συνδεθείς, να το αγγίξεις, να το νιώσεις δικό σου και να συμπορεύεσαι σελίδα-σελίδα.

Ως μία προσπάθεια να προβάλουμε και να προτείνουμε κάποια σημαντικά, κατά τη γνώμη μας, βιβλία αρχίζουμε την ανάρτηση με την στήλη ΒΙΒΛΙΟ-ΠΡΟΤΑΣΗ.

Βασικά, θα προτείνουμε βιβλία που θα βοηθούν να γνωρίζουμε την ορθόδοξη πνευματικότητα και να ενθαρρυνθούμε να γευτούμε την βιοτή της.  Έχοντας υπόψη την  απουσία πολλού από πολλούς ελεύθερου χρόνου, θα προβάλλουμε βιβλία που διαβάζονται εύκολα.

Subscribe to Email