Μητροπολίτη Ἀντώνιου τοῦ Σουρόζ

Θεέ μου, σύ πού γνωρίζεις τό καθετί

καί ἡ ἀγάπη σου ξεπερνᾶ τά ἀνθρώπινα μέτρα,

πάρε τή ζωή μου στά χέρια σου,

καί κάμε αὐτό πού ἐγώ

τόσο πολύ θά ἤθελα νά κάμω

ἀλλά δέν μπορῶ.

Subscribe to Email