Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Rostov

Ἔλα, Φῶς μου, καί φώτισε τό σκοτάδι μου.

Ἔλα, Ζωή μου, καί ἀναζωογόνησέ με ἀπό τό θάνατο.

Ἔλα, Γιατρέ μου, καί γιάτρεψε τίς πληγές μου.

Ἔλα, Φλόγα τῆς Θείας ἀγάπης καί κάψε τ’ ἀγκάθια τῶν ἁμαρτιῶν μου,

φωτίζοντας τήν καρδιά μου μέ τή φλόγα τῆς ἀγάπης σου.

Ἔλα, Βασιλιά μου, κάθησε πάνω στό θρόνο τῆς καρδιᾶς μου κι ἐκεῖ βασίλεψε.

Γιατί ἐσύ μόνος εἶσαι ὁ Βασιλιάς μου κι ὁ Κύριός μου.

Subscribe to Email