Ἁγίου Αὐγουστίνου

«Τῷ αἰτοῦντι σε δίδου», Θεέ μου, δώσου σέ μένα. Σέ ἀγαπῶ! Ἄν εἶναι λίγη ἡ ἀγάπη μου, θέλω νά τήν κάνω δυνατότερη. Δέν μπορῶ νά μετρήσω πόση ἀγάπη μοῦ λείπει γιά νά τήν κάνω ἀρκετή, γιά νά τρέξει ἡ ζωή μου στήν ἀγκαλιά σου καί νά μήν ξεμακρύνει πρίν βρεῖ καταφύγιο «ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου σου». Ἕνα μόνο γνωρίζω, ὅτι παντοῦ ὅπου δέν εἶσαι ἐσύ – καί ὄχι μόνο ἐκτός μου ἀλλά καί ἐντός μου - ὑποφέρω, καί ὅτι γιά μένα κάθε πλοῦτος πού δέν εἶναι ὁ Θεός μου εἶναι φτώχεια.

 

 

Subscribe to Email