Ο πόνος – σωματικός, ψυχικός, πνευματικός  - δεν είναι άγνωστος σ’ Εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μας. Γι’ αυτό μπορούμε ν’ ακουμπήσουμε όταν περνούμε το δικό μας. Προσδοκώντας, βέβαια, όχι απλά σε ψυχολογική στήριξη, αλλά σε δύναμη κι ελπίδα πως, τελικά, όπως και σ’ Εσένα, θα γίνει εμπειρία Αναστάσεως από τον νυν αιώνα, και να γεμίσει η καρδιά μας από την χαρά και την ειρήνη τη δική Σου· αυτήν που έδιδες στους Μαθητές Σου ανεβαίνοντας στο Γολγοθά. Γένοιτο!

π. Ανδρέας

Subscribe to Email