Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Κύριε, σκέπασε τήν ἁγία Ἐκκλησία Σου πού ἔχει ἐξαγοραστεῖ μέ τό αἷμα Σου. Κάνε νά κατοικεῖ μέσα της ἡ ἀληθινή εἰρήνη πού ἔδωσες στούς ἁγίους Ἀποστόλους Σου. Δέσε τά τέκνα της μέ τούς ἱερούς δεσμούς τῆς ἀκατάλυτης ἀγάπης. Εἴθε ὁ στασιαστής νά μήν ἔχει ἐξουσία πάνω της καί κράτησέ την μακριά ἀπό διωγμό, σάλο καί πολέμους, καί ἀπό μέσα καί ἀπ’ ἔξω.

 

Subscribe to Email