Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικολάου Σελέντη 

Ἡ καρδιά μου σφίγγεται τόσο δυνατά.

Τά μάτια μου γίνονται τόσο θαμπά.

Ὁ ἀναστεναγμός μου πιό βαθύς.

Κύριε, στίς δύσκολες στιγμές μή μ’ ἀφήνεις.

Παρουσιάσου. Ἔλα στό πλάϊ μου.

Μίλησέ μου μυστικά, ὅπως Σύ γνωρίζεις.

Σέ θέλω, Ἰησοῦ μου, πολύ κοντά μου.

Κύριε, πρόφθασε Σύ τά σφάλματά μου.

Ἐσύ γνωρίζεις τό καλύτερο γιά τόν καθένα μας.

Δῶσε τίς λύσεις, Κύριε,

Φώτισέ με στίς ὀρθές ἀποφάσεις.

Τό ἔλεός Σου ἄς μέ καταδιώξει.

 

Subscribe to Email