Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης

Κύριε! Το όνομά Σου είναι Αγάπη· μη με απορρίψεις για την αστάθειά μου!

Το όνομά Σου είναι Δύναμη· ενίσχυσέ με, διότι συχνά είμαι ασθενής και πέφτω!

Το όνομά Σου είναι Φως· φώτισέ την ψυχή μου, που σκοτίζεται από επίγεια πάθη!

Το όνομά Σου είναι Ειρήνη· ειρήνευσε την ταραγμένη μου ψυχή!

Το όνομά Σου είναι Έλεος· μη πάψεις να με συγχωρείς!

Subscribe to Email