Αγίου Σωφρονίου του Essex

Κύριε είμαι ασθενής. Εσύ το γνωρίζεις.

Αναζητώ με φόβο τις οδούς που οδηγούν σε Σένα.

Μη με καταφρονήσεις· μη με εγκαταλείψεις

στην πτώση μου.

 Έλα κοντά σε μένα, τον μηδαμινό,

αλλά διψασμένο για Σένα.

Σκήνωσε μέσα μου, και εκπλήρωσε Συ ο ίδιος

μέσα μου την εντολή Σου.

Κάνε με δικό Σου στην ασάλευτη αγάπη

στους αιώνες των αιώνων.

Subscribe to Email