Το Πάσχα, ως «εορτή των εορτών και πανήγυρης  των πανηγύρεων», σίγουρα είναι το κύριο και ουσιαστικό της ζωής του σύμπαντος κόσμου. Αυτό θέλουμε όλοι, όλος ο κόσμος «ορατός τε άπας και αόρατος», όπως και αυτοί ακόμα που δεν σε γνωρίζουν…

Γιατί εδώ βρίσκεται η κατάργηση της φθοράς και του θανάτου! Όποιος βίωσε στα έγκατα της ύπαρξής του τη φθορά και το θάνατο – κάθε μορφής – μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει κατάργησή τους και να χαρεί για το γεγονός. Αλλά κι αυτός μόνο μπορεί να κατανοήσει κάπως τι πέρασες με την κατά πρόσωπο πάλη με το διάβολο που κατείχε τέτοια δύναμη στα χέρια του. Πώς να σ’ ευχαριστήσουμε για το μεγάλο δώρο της αφθαρσίας που μας χάρισες; “Τι ανταποδώσουμε τω Κυρίω περί πάντων ων ανταπέδωκας ημίν;”.

Πάσχα – Ανάσταση: αν δεν βιωθούν προσωπικά ως νεκρα-ανάσταση, ως πέρασμα, πώς να χαρεί κανείς τη μεγάλη πανήγυρη κι εορτή;

Έλα, Κύριε, και στο δικό μου θάνατο και ζωογόνησε την ύπαρξη μου με την παρουσία Σου, χαρίζοντας μου τη χαρά Σου!

π. Ανδρέας

 

Subscribe to Email