Αγίου Σωφρονίου του Essex

Κύριε, θεράπευσε την καρδιά μου από τον πονηρό λογισμό.

Κύριε, θεράπευσε τον νου μου, να μη σκέφτεται αυτό που είναι εναντίον του νόμου της αγάπης του Πατρός Σου.

Κύριε, θεράπευσε όλο μου το είναι, για να μπορέσω να πορευθώ με αυτό τον άγιο πόνο πίσω από τα βήματά Σου.

Subscribe to Email