Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός μου, πού φροντίζεις γιά ὅλα καί ὅλους, σοῦ εἶναι γνωστά τά πάθη καί ἡ ἀδυναμία μας, ἀλλά γνωρίζεις καί τή δύναμη τοῦ ἀντίπαλού μας· Ἐσύ ὁ ἴδιος σκέπασέ με ἀπό τήν κακία του· γιατί ἡ δύναμή του εἶναι μεγάλη καί ἡ ἀνθρώπινη φύση ταλαιπωρημένη καί ἡ δύναμή μας ἀσθενική· Ἐσύ, λοιπόν, πού μᾶς ἀγαπᾶς καί γνωρίζεις τήν ἀδυναμία μας ἀλλά καί μπορεῖς νά μᾶς δυναμώσεις, φύλαξέ με ἀπό τήν ταραχή τῶν λογισμῶν καί ἀπό τήν καταιγίδα τῶν παθῶν καί κάμε με ἱκανό αὐτοῦ τοῦ ἁγίου ἔργου τῆς προσευχῆς, μήπως, ἕνεκα τῶν παθῶν μου, καταστρέψω τή γλυκύτητα πού ἔχει καί καταντήσω νά  βρίσκομαι ἐνώπιόν σου μέ ἀναίδεια καί θράσος.

 

 

 

Subscribe to Email