Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου

Κύριε, δῶσε μας τό Ἅγιο Πνεῦμα.  Μέ Αὐτό θά σέ δοξολογοῦμε μέρα καί νύχτα, διότι ἡ σάρκα μας εἶναι ἀδύναμη, ἐνῶ τό Πνεῦμα Σου εἶναι ζωντανό καί δίνει στήν ψυχή τή δύναμη νά σέ ὑπηρετεῖ μέ προθυμία.  Στερεώνει τό πνεῦμα μας πάνω στήν ἀγάπη Σου, τό κάνει νά βρίσκει σέ Σένα τήν εἰρήνη καί τήν τέλεια ἀνάπαυσή του. 

Τό Ἅγιο Πνεῦμα μοιάζει μέ μία μητέρα γεμάτη τρυφερότητα.  Ὅπως μία μητέρα ἀγαπᾶ τό παιδί της καί τό προστατεύει, ἔτσι καί τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς προστατεύει, μᾶς συγχωρεῖ, μᾶς θεραπεύει, μᾶς στερεώνει, μᾶς εὐφραίνει.

Σοῦ ὀφείλουμε χάρη, Κύριε, πού μᾶς ἔχεις δώσει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο πάνω στή γῆ.  Ὦ Ἅγιο Πνεῦμα, μεῖνε γιά πάντα μαζί μας, γιατί εἶναι καλό γιά ἐμᾶς νά εἴμαστε μαζί Σου.

 

 

Subscribe to Email