Η ησυχία που μας επιβλήθηκε, με το να ‘‘μένουμε σπίτι’’, ένεκεν της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι μία ευκαιρία για να δούμε τον μέσα μας κόσμο, Κύριε. Μια κάθοδος που, για όσους δεν την έχουν κάμει καμιά φορά στη ζωή τους, προκαλεί σύγχυση, άγχος, αγωνία. Για όσους, όμως, πέρασαν το σοκ της καθόδου και είδαν σε τι οδηγεί και τι ομορφιές αποκαλύπτει, όχι μόνο δεν θέλουν να την αποφύγουν αλλά και την επιζητούν.

Πράγματι, «άνευ ησυχίας αδύνατον καθαρθήναι», κατά τους αγίους Πατέρες μας που μιλούσαν εμπειρικά. Στην ησυχία των αισθήσεων, των λογισμών, των κάθε είδους θορύβων, ανακαλύπτεται ο κρυμμένος θησαυρός που βρίσκεται στην καρδιά του κάθε ανθρώπου και πιο πολύ του κάθε χριστιανού, δηλαδή, ΕΣΥ!

Τότε καταλαβαίνουμε την ευλογία που έρχεται μέσω της κάθε δοκιμασίας, που επιτρέπει να γνωρίσουμε τα άγνωστά μας, που Σου δίνεται η δυνατότητα ν’ αποκαλυφθείς και να μας αποκαλύψεις την ομορφιά του προσώπου Σου και συγχρόνως την ομορφιά του κόσμου, του εαυτού μας, των ανθρώπων.

π. Ανδρέας

Subscribe to Email