Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κρονστάνδης

Δέν ὑπάρχει πιό ἄγριος πόλεμος γιά ἕνα πνευματικό ἄνθρωπο παρά μέ τούς συγγενεῖς του. Ἔτσι ἦταν τόν καιρό τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι εἶναι τώρα καί ἔτσι θά εἶναι γιά πάντα.

Subscribe to Email