Αγίου Βικεντίου Λειρίνης

     Παρακαταθήκη είναι αυτό που σου εμπιστεύθηκε, όχι εκείνο που εσύ εφεύρες ̇ το οποίο παρέλαβες και δεν επενόησες ̇ τούτο δεν εξαρτάται από τη μεγαλοφυΐα, αλλά από τη διδασκαλία ̇ δεν είναι ατομικό απόκτημα, αλλά κοινή παράδοση. Είναι πράμα, σ’ εσένα εμπιστευμένο κι όχι από σένα δημιουργημένο. Τούτο δεν δύνασαι να είσαι δημιουργός αλλά φύλακας, όχι διδάσκαλος, αλλά μαθητής ̇ όχι ο οδηγός αλλά ο ακόλουθος.

Subscribe to Email