Ὁσίου Μωϋσῆ τῆς Ὄπτινα

Καί μόνο ἡ σκέψη τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ καί ἡ ἐπίκλησή Του, στηρίζει μιά ταλαίπωρη ψυχή.

Subscribe to Email