Γέροντα Γερμανοῦ Σταυροβουνιώτη

     Ὁ Θεός ἀπαντᾶ στήν προσευχή μας μέ πολλούς τρόπους. Κάποτε ἀπαντᾶ καί μέ γεγονότα, πού τά νομίζουμε συμπτώσεις, ἐνῶ στήν πραγματικότητα δέν εἶναι συμπτώσεις, ἀλλά ἔργο τῆς θείας του πρόνοιας. Ἀπαντᾶ ἄλλες φόρες καί μέ μία ἀναπάντεχη ἔκβαση τῶν γεγονότων. Ἀπαντᾶ ἀκόμα καί μέ τή σιωπή του, ἄν τοῦτο εἶναι τό συμφέρον στήν ψυχή μας.

 

 

Subscribe to Email