Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ

Μήν πιστεύεις ὅσα ἀκούεις. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀκριβόν πράγμα καί δέν εὑρίσκεται εἰς τοῦ καθενός τόν λόγον. Καθώς ζῆ, ἔτσι καί ὁμιλεῖ ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων. Γνῶθι ἐκ τοῦ τρόπου τήν ἀλήθειαν τῶν λεγομένων. Νόει ἅ λέγω.

Subscribe to Email