Γέροντα Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτη

Τό πιό εὔθραυστο πρᾶγμα εἶναι ἡ ἀνθρώπινη καρδιά μέ ὅλες της τίς βουλήσεις καί μέ ὅλες της τίς ἐντάσεις.

  • Ἐκεῖ πού σέ ἀγαπῶ, μπορεῖ νά σέ μισήσω.
  • Ἐκεῖ πού σέ μισῶ, μπορεῖ νά σέ ἐρωτευτῶ.
  • Ἐκεῖ πού σέ κατηγορῶ, μπορεῖ νά καταλάβω ὅτι εἶσαι ὁ ὑπ' ἀριθμόν ἄλφα ἄνθρωπος τοῦ κόσμου.
  • Ἐκεῖ πού σέ ἀνυψώνω, σέ στέλνω μέσα στήν κόλαση.
  • Ἐκεῖ πού λέγω θά γίνω «ἅγιος», ἐκεῖ μπορεῖ ἀμέσως νά γίνω ἕνας σατανᾶς.
Subscribe to Email