Γέροντος Χρυσοστόμου Σταυρονικητιανού

      “Γίνεσθε ουν οικτίρμονες γιατί και ο Πατήρ σας ο ουράνιος οικτίρμον εστί”.

Περνάει το φίδι; δεν σε ενοχλεί; άστο να περάση μην το σκοτώσης, ο καλός Θεός το έστειλε. Είσαι πάνω στο γαϊδουράκι. Ξεκουράστηκες; κατέβα κάτω να ξεκουραστή κι αυτό, κρίμα είναι. Έτσι να κινούμαστε, μιμούμενοι τον ουράνιο Πατέρα.

Subscribe to Email