Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης

 Λέγε μέσα σου, με όλη την καρδιά σου: «Ο Κύριος είναι το παν για μένα. ̓Εγώ δεν είμαι τίποτε. Χώμα και στάχτη είμαι».

Ο Ιησούς Χριστός μας βεβαίωσε, ότι χωρίς τη δική του χάρη, τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε (Ιω. ιε΄, 5).

Είναι πράγματι το παν για μας. Να είσαι βέβαιος γι’  αυτό κάθε στιγμή της ζωής σου.

Έτσι, να καταφεύγεις στον Χριστό για το κάθε τι, από το έλεός του περιμένοντας βοήθεια για τη σωτηρία σου και για ότι άλλο έχεις να κάνης σ’ αυτόν εδώ τον κόσμο.

Subscribe to Email