Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης

      Όταν ο Θεός είναι παρών στις σκέψεις, τις επιθυμίες, τις προθέσεις, τους λόγους και τα έργα ενός ανθρώπου σημαίνει ότι η βασιλεία του Θεού έχει έλθη στον άνθρωπο αυτόν.

     Τότε βλέπει τον Θεό στο κάθε τι, στον κόσμο της σκέψεως, στον κόσμο της πράξεως, ακόμη και στον υλικό κόσμο.

     Η πανταχού παρουσία του Θεού του έχει αποκαλυφθή καθαρά και η καρδιά του κατέχεται από βαθειά ευσέβεια. Επιζητεί κάθε στιγμή να είναι αρεστός στον Θεό και κάθε στιγμή προσέχει μην πέση σε αμαρτία.

     Η ζωή του είναι μία επίκλησις: «Ελθέτω η βασιλεία σου».

Subscribe to Email