Γέροντα Εφραίμ Αριζονίτης

     Παιδί μου, μνημόνευε Ιησού Χριστό διαπαντός, έτσι θα βρεις σε όλες τις αδυναμίες το κατάλληλο φάρμακο.

  • Πόνο έχεις; Με την επίκληση του Ιησού θα βρεις ανακούφιση και φώτιση.
  • Θλίψη έχεις; Επικαλέσου τον Ιησού, και ιδού η παρηγοριά θα ανατείλει στην σφαίρα της καρδιάς σου.
  • Απογοήτευση σε καταλαμβάνει; Μην αμελείς να ακουμπήσεις την ελπίδα σου στον Ιησού, και θάρρος και σθένος θα γεμίσει η ψυχή σου.

     Και ιδού θα ειρηνεύσεις και με ελπίδα θα βαδίσεις.

Subscribe to Email