🔹Τον μεμψίμοιρο, τίποτα δεν τον ευχαριστεί, τίποτα δεν τον ικανοποιεί και από τα χείλη του δεν βγαίνει η λέξη ευχαριστώ. Ο μεμψίμοιρος άνθρωπος είναι αχάριστος και άθλιος.

🔹Μετά τις δοκιμασίες ακολουθεί η πνευματική χαρά. Ο Κύριος παρακολουθεί όσους υπομένουν τις δοκιμασίες και τις θλίψεις για την δική Του αγάπη. Μη λιποψυχείτε λοιπόν και μην δειλιάζετε.

🔹Δικαιοσύνη είναι, το να ταυτίζει ο άνθρωπος την θέλησή του, με την Θεία θέληση και να πραγματοποιεί το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο ενώπιον του Θεού και το να ζητάει με όλη του την καρδιά, την δόξα του ονόματος Του. Αληθινή δικαιοσύνη είναι ο Χριστός.

🔹Προσέχετε τον εγωισμό, που κρύβεται κάτω από την μορφή του δικαιώματος.

🔹Ένας μόνο ξέρει τι έχεις περάσει και μόνο Αυτός μπορεί να σου δώσει δύναμη... Μόνο ο Θεός.

 

 

Subscribe to Email