Αββά Ισαάκ του Σύρου

   Μην εμπιστεύεσαι στον καθένα το μυστικό σου, αλλά μόνον σε ομόφρονα και πνευματικόν εργάτη.

Subscribe to Email