Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Αν αγαπάμε μόνο αυτούς που μας αγαπάνε, είμαστε έμποροι και κάνουμε ανταλλαγές.

Αν κάνουμε το καλό μόνο στους ευεργέτες μας, είμαστε οφειλέτες και επιστρέφουμε το χρέος μας.

 Η ευσπλαχνία δεν είναι κάποια αρετή που απλά αποπληρώνει τις οφειλές της, αλλά που πάντα δανείζει!

Η αγάπη είναι αρετή που δανείζει συνέχεια, χωρίς να ελπίζει σε επιστροφή της οφειλής.

Subscribe to Email