Αρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη

Αργός είναι άεργος, αυτός που δεν κάνει τίποτε. Ο άεργος δεν καλλιεργεί κάποιο χάρισμα, ώστε να μπορή να αποδώση, δεν κάνει καμία σπορά και δεν έχει κανέναν θερισμό. Είναι ανίκανος, εντελώς άχρηστος για την ζωή, και μπορεί μόνο να απελπίζεται.

Subscribe to Email