Αγίας Γαβριηλίας

Όποτε πονέσουμε πολύ δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Κύριος να συμμεριστούμε το ακάνθινο στεφάνι του.

Subscribe to Email