Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

 

Ἔλα ὁ Μόνος

πρός ἐμένα τόν μόνο,

γιατί, καθώς βλέπεις,

εἶμαι μόνος…!

Subscribe to Email