Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

  • Όταν βιαστικά και απότομα επιβάλλουμε σε κάποιον την παιδαγωγία, τον στερούμε από κάθε ελπίδα διορθώσεως.
  • Δεν πρέπει να κατηγορούμε, ούτε να επεμβαίνουμε με αποτομία, ούτε να κάνουμε επίθεση με παραφορά, αλλά να διορθώνουμε με φιλοστοργία.
  • Όταν συμβουλέψεις και μια και δυο και τρεις και πολλές φορές και δεν μπορέσεις να πείσεις, μην αποκάμεις να επαναλαμβάνεις τα ίδια λόγια, όχι όμως, πιεστικά αλλά χαριτολογώντας.
  • Αυτή είναι η άριστη οδός παιδαγωγίας εκείνους που αντιδρούν με βιαιότητα και δεν θέλουν τα λεγόμενα να μην τους καταναγκάζουμε.
Subscribe to Email