Από το Γεροντικό

Ένας από τους πατέρες ρώτησε τον αββά Σισώη:

– Αν κάθομαι στην έρημο και έρθει ένα βάρβαρος για να με σκοτώσει, στην περίπτωση που θα τον εξουδετερώσω, μπορώ να τον θανατώσω;

– Όχι, αποκρίθηκε ο γέροντας, αλλά να τον παραδώσεις στο Θεό. Γιατί, όποιος πειρασμός κι αν έρθει στον άνθρωπο, αυτός πρέπει να σκέφτεται και να λέει: «Για τις αμαρτίες μου έγινε αυτό».

Αν πάλι του έρθει κάτι καλό, να λέει: «Με την εύνοια του Θεού έγινε τούτο».

Από το βιβλίο, «Μικρός Ευεργετινός» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Subscribe to Email