• Να προσευχώμαστε για τους άλλους. Τότε στέλνει την χάρι του ο καλός Θεός.
  • Αν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για ένα θέμα, θα κάνουμε προσευχή και θα ρωτάμε τους πατέρες μας.
  • Το παν στην πνευματική ζωή είναι ο καλός λογισμός.
  • Όταν αγωνιζώμαστε για να νικήσουμε ένα πάθος και δεν φεύγη, σημαίνει ότι έχουμε εγωισμό ή κατακρίνουμε.
  • Να μάθουμε το τυπικό του Παραδείσου, που είναι η αδιάλειπτη προσευχή.
Subscribe to Email