Βάστα γερά την μακάρια χαρμολύπη και την αγιασμένη κατάνυξη, και μην πάψεις να την εργάζεσαι μέσα σου, ώσπου να σε κάνει να υψωθείς από τούτον τον κόσμο, και να σε παραστήσει καθαρόν στον Χριστό.

Όποιος κλαίγει ή πικραίνεται για το Θεό, αυτός αξιώνεται αληθινά να δει στην ψυχή του την ουράνια και θεϊκή παρηγοριά. Κι όποιος φυλάγει καθαρή την καρδιά του, μπορεί να πάρει από το Θεό λάμψη και λαμπρότητα.

Το να υποφέρει κανένας μια προσβολή με γενναιότητα, είναι κατόρθωμα εκείνων που έχουνε υψωθεί πάνω από τον κόσμο. Αλλά το να περάσει κανένας από παινέματα χωρίς να ζημιώσει την ψυχή του, αυτό είναι χάρισμα που το έχουνε μονάχα οι άγιοι.

Subscribe to Email