Μυστική αγάπη

Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος

Μη θέλης να δείχνης σε όλους με λόγια την αγάπη σου, αλλά καλύτερα ζήτει από τον Θεόν να τους την φανερώση εκείνος με τρόπο μυστικό. Διαφορετικά δεν θα σου επαρκέση ο χρόνος και για συνομιλίες και για κατάνυξι.

Λόγος ΣΤ΄, Περί μνήμης θανάτου

Άλλο είδος αγάπης

Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος

Ένα είδος αγάπης είναι πολλές φορές και τούτο: Όταν μας επισκεφθή ο πλησίον, να τον αφήνουμε να κάνη σε όλα ό,τι επιθυμεί, ενώ εμείς θα του δείχνουμε όλη μας την αγάπη και την καλωσύνη.

Λόγος ΚΣΤ΄ Περί διακρίσεως

Subscribe to Email